ANBI

 

Naam: Stichting Treffer
Adres De Heygraeff 5
Postcode & Woonplaats 3931MK, Woudenberg
telefoonnummer 0332865066
E-mailadres Treffer@heigraaf.nl
Rekeningnummer NL80RABO0372456596
Fiscaal nummer 8149.30.281
Namen Bestuurders Reijco Roseboom – Voorzitter
Jannette Maijen – secretaresse / Penningmeester
Julianne van de Lagemaat – Algemeen bestuurslid